Ogłoszenia

odstep

Radom, dnia 12.09.2018 r.

Zaproszenie ofertowe 3/2018 Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro Na zakup kontenera chłodniczego - podwójna chłodnia dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomiu

Zaproszenei ofertowe 3/2018

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 2

Klauuzula informacyjna

odstep31.08.2018 Ogłoszenie o akcja ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w terminie od 15 do 26 września 2018 r.

Termin akcji może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych lub z innych przyczyn niezależnych.

Komunikat

odstep31.07.2018 Komunikat o strefie zółtej ASF w gminie Jedlińsk, Jastrzębia, Pionki

UWAGA

KOMUNIKAT

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu informuję, iż dnia 27 lipca 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1068  z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, zgodnie z którą do obszaru ochronnego - strefa zółta (część I załącznika do decyzji) zostały włączone:

 

gmina Jedlińsk, Jastrzębia, Pionki.

gmina jedlińsk, pionki, jastrzębia.jpg

odstep

Radom, dnia 20.06.2018 r.

Zaproszenie ofertowe 2/2018 Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro Na zakup kontenera chłodniczego dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomiu

Zaproszenie ofertowe nr 2/2018 z dnia 20.06.2018 r.

Załacznik nr 1a

Załacznik nr 2

Klauzula informacyjna

odstep

Radom, dnia 18.06. 2018 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radom

ul. Warzywna 20, 26-600 Radom

tel. (48) 362 78 49, fax (48) 362 78 49

NIP 796-22-33-863 REGON 000680992


Informacja dotycząca oferty na zakup jednego kontenera chłodniczego dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomiu


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu jednego kontenera chłodniczego przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomiu do dnia 13 czerwca 2018 r. jedna firma złożyła ofertę. Otwarcie koperty miało miejsce 13 czerwca 2018 r. o godzinie 14.00.

Oferty złożyli:
1. Zakład Wielobranżowy Usługowo – Handlowy Ryszard Machniak, ul. Armii Poznań 7, 64-800 Chodzież.

Jedna oferta spełniała wymagania pod względem formalnym i merytorycznym . Oferta przedstawiona przez w/w firmę przekracza założony plan finansowy na zakup kontenera chłodnię. W związku z powyższym nie została wybrana żadna oferta.

Powiatowy Lekarz Weterynarii